Arbetsklädernas roll

work-clothesInom många branscher får personalen inte använda sina egna kläder, utan måste bära de kläder arbetsgivaren tillhandahåller. Ett tydligt exempel är inom vården. Dels är det beroende på att det ska synas vilka som är personal och vilka som bara är tex besökare på sjukhusen. En annan anledning är att det sliter mycket på plagg när man arbetar. Sjukhuskläder är tillverkade i slitstarka tyger som tål att tvättas ofta och i höga temperaturer. Detta är viktigt just inom vården då det kan komma stänk av både blod, avföring och annat vid operationer på personalens kläder.

En annan yrkeskategori där det är viktigt med arbetskläder, är där det krävs kraftiga skyddskläder, till exempel vägarbetare, poliser, brandmän och liknande.

Kostnaden är en viktig aspekt för en anställd. Om man skulle behöva använda sina egna kläder på jobbet inom tex vården eller brandkåren, skulle man få lägga ut mycket mer på just kläder än man annars gör, då de slits mycket och behöver tvättas ofta. Diskussion finns inom vissa yrkeskategorier, till exempel bland förskollärare som inte får arbetskläder via sin arbetsgivare utan använder sina egna kläder, trots att det kan slita mycket när man jobbar med små barn. Man behöver bra kläder för utomhusaktiviteter och man kan bli ganska lortig på jobbet och få tvätta mycket. Här har det ännu inte slagit igenom att arbetsgivaren borde stå för arbetskläder.

Inom vissa branscher är det viktigare än i andra, att personalen ser enhetlig ut. Ett exempel är flygpersonal som alltid är klädda i plagg tydligt tillhörande rätt flygbolag. För polisen är det mycket viktigt att det syns att de är poliser. Medborgare ska kunna känna sig trygga i att de vet vilka som är poliser om man tex är ute på stan och det händer något. Man ska också kunna kontakta en polis med trygghet.